ОстеоМед Практика по Остеопатия

Остеопатията е система за диагностика и терапия на широк спектър от оплаквания. Тя не е алтернативна медицина, а е по-скоро допълваща терапия, която се основава на същите принципи на анатомията и физиологията, както и медицината. Остеопатията се отличава по това, че се работи само с ръце, като средство за преодоляване на болката.

Като прилагат различни мануални техники, остеопатите въздействат на мускулно-скелетната система. В основата на остеопатията е търсенето на първопричината за появата на болка, а не просто облекчаването й като симптом. Така, остеопатията има за цел не само да намали болката, а и да предотврати повторното й завръщане.

Остеопатите са квалифицирани мускулно-скелетни експерти и могат да диагностицират и помогнат на широк спектър от оплаквания, като: остри и хронични ставни и мускулни болки, неврологични болки, главоболие, както и симптомите на различни състояния като артрит, храносмилателни разстройства и проблеми с кръвообращението. Работейки с мускулите и ставите, остеопатите се стремят да намалят възпалението, да засилят оттичането на токсините, чрез лимфната и венозната система и като цяло да подобрят кръвообращението и оздравителните процеси в проблемните области. При това не става дума само за здраве, а за оптимално здраве!

Анна Никова и Емма Мартинот са първите напълно квалифицирани остеопати в България. Те са обучени в престижното Европейско Училище по Остеопатия, в Кент, Англия. Обучението представлява 4-годишна интегрирана бакалавър-магистър програма, която включва изучването в дълбочина на остеопатичната наука, както и солидна подготовка в: неврология, физиология, анатомия, патология, фармакология, ортопедични и медицински тестове и много други.