ОстеоМед Практика по Остеопатия

Остеопатията е система за диагностика и лечението на широк спектър от оплаквания. Тя не е алтернативна медицина, а е по-скоро допълваща медицина, която се основава на същите принципи на анатомията и физиологията както и в медицината. Остеопатията се отличава от основната медицина по това, че използва най-вече ръцете като средство за лечение на болка.

Като прилагат различни мануални техники, остеопатите въздействат на мускулно-скелетната система и търсят да открият по-скоро причината за болката, отколкото просто да я облекчат като симптом: така остеопатията заедно с намаляване на болката и сензорна промяна има за цел да се предотврати повторното й завръщане.

Както експерти по опорно-двигателния апарат, остеопатите са квалифицирани за лечение на широк спектър от оплаквания като остри и хронични ставни и мускулни болки, невро-мускулни заболявания и главоболие, както и симптомите на различни състояния като артрит, храносмилателни разстройства и проблеми на кръвообращението. Работейки с мускулите и ставите, остеопатите се стремят да намалят възпаления, да засилят оттичането на токсините чрез лимфната и венозната система, и изобщо ускоряване на кръвния поток така че да се постигне по-добро хранене и възстановяване равновесието на органите. При това не става дума само за здраве, а за оптимално здраве!

Анна Никова и Емма Мартинот са първите напълно квалифицирани остеопати в България. Те са обучени в престижното Европейско Училище по Остеопатия, в Кент, Англия. Обучението е 4-годиншна интегрирана бакалавър-магистър програма, която включва подготовка в: неврология, физиология, анатомия, патология, фармакология, ортопедични и медицински тестове.