Какво да очаквате

Първоначална консултация

По време на първоначалната консултация ще ви бъдат задавани въпроси за вашето оплакване, медицинската ви история и общото ви здравословно състояние. Хронологията на случая се взема под внимание, за да може остеопатът да разбере взаимовръзката на вашите оплаквания, както и да гарантира, че терапията е безопасна за вас, без да са необходими други изследвания.

Ще ви бъде извършена цялостна оценка, включваща:

  • Активно и пасивно движение на съответните стави или мускули
  • Активно и пасивно движение на всички свързани стави или мускули
  • Палпация на проблемната област
  • Ортопедични, неврологични и общи медицински тестове, при необходимост

Преди да започне терапевтичният курс, с вашия остеопат ще обсъдите плана за лечение. Той зависи от заявените от вас оплаквания, както и от очакванията и желанията ви. 

Остеопатът гарантира, че вашият лечебен план ще бъде най-бързият и най-ефективен начин за решаване на вашите проблеми. В някои случаи остеопатът може да ви насочи към съответен медицински специалист, за по-задълбочени прегледи и изследвания.

Как да се облека?

Моля, обърнете внимание, че може да бъдете помолени да се съблечете, както е уместно за вашите оплаквания, за да може остеопатът да ви може да ви прегледа. Препоръчва се да носите бельо, в което се чувствате комфортно, или дрехи, които позволяват свободно движение.

Следващи терапии

Остеопатичната терапия се фокусира и пригажда към специфичните нужди на пациента. Терапевтичният план ще бъде обсъден с вас, след като ви се постави диагноза. Броят на необходимите процедури зависи от вашата диагноза и индивидуално състояние. 

Прилаганият метод на лечение зависи от това, кой е най-добрият, най-бързият и най-сигурен начин за решаване на вашия проблем. Терапията включва остеопатични техники, както и специфични разтягания и упражнения, с които да изпълнявате вкъщи.  

Колко процедури ще ми трябват?

Без пълен преглед и диагностика е трудно да се каже от колко посещения се нуждае някой. Като цяло проучванията показват, че хроничните състояния изискват повече терапия от острите състояния. Състояния като артрит може да се нуждаят от редовна терапия, за да се подтискат симптомите и да се предотврати прогресирането на заболяването.

Съществуват и различни фактори, които повлияват на реакцията към терапия, като: възраст, общо здраве, здраве на тъканите, спортна история и т.н. Като цяло редовната терапия се препоръчва като профилактично средство – с цел избягване на развитието на какъвто и да е проблем, и разбира се оптимално здраве.

Каквато и да е причината да се нуждаете от терапия, можете да сте сигурни, че остеопатът ще гарантира най-бързият и ефективен метод, който да отговаря на вашите нужди и желания.