Как сме обучени

The European School of Osteopathy

Ние, Анна Никова и Емма Мартино, имаме магистърски степени (Level 7) от Европейското Училище за Остеопатия в Кент, Англия, което е част от Университета на Гринуич. Програма за обучение трае 4 години в обем от 3 000 академични часа, включително 1200 часа клинична практика. Студентите работят в редовно функционираща и много натоварена клиника в продължение на две години под контрола на научен ръководител. За настоящите часове и модули на програмата може да последвате тази връзка.

Дипломите ни са признати от Министерство на Образованието и Науката на България.

Образователната програма включва:

Клинични науки

• Клинична анатомия
• Мускулно-скелетната анатомия
• Физиология и неврология
• Патология и ортопедия
• Ортопедично тестване
• Общ медицински преглед
• Клинична неврология
• Педиатрия и акушерство
• Биомеханика
• Фармакология
• Психология
• Образна диагностика
• Диференциална диагностика
• Хранене
• Просекция

Остеопатични науки

• Остеопатични възгледи и оценка
• Оценяване на физиката
• Общи остеопатични техники
• Специфична техника за настройване
• Техника за мускулна енергия
• Структурни техники
• Краниална остеопатия
• Спортна остеопатия
• Висцерални техники
• Индиректни техники
• Рефлексни механизми
• Балансирано лигаментно напрежение
• Остеопатична грижа за деца и бременни

Професионално развитие и изследвания

• Практика
• Дисертация 7-мо ниво изследвания
• Методология на научните изследвания
• Статистика

Клиничен опит

• Приблизително 1200 часа в университетска клиника
• 50 нови пациенти за две учебни години, както и неограничен брой консултирани пациенти
• Като цяло програмата се равнява на приблизително 3000 часа обучение и практика

Безопасност и регулиране

В България професията остеопат не е регулирана и всеки може да се нарича остеопат, дори и след кратък курс без необходими квалификации. Ние сме първите напълно сертифицирани остеопати в България, изкарали 4 -годишна бакалавър -магистър програма.

В Англия остеопатите се регулират от Генералния Остеопатичен Съвет(GOsC). Противозаконно е да се наречеш остеопат, ако не сте квалифицирани и регистрирани от GOsC. Остеопатът трябва да е получил степен след 4 или 5 години обучение, от които да е прекарал общо 1000 часа в остеопатична клиника. Остеопатите са задължени да продължат да разширяват и обновяват наученото с годишен минимум от 32 часа Продължаващо Професионално Развитие (CPD). Анна Никова и Емма Мартинот сме били членове на Генералния Остеопатичен Съвет в Англия, след като сме преминали успешно всички необходими изпити и условия.

Дипломи и признаване от МОН:
  • UNI EM
  • MON EM
  • UNI AN
  • MON AN