История на Остеопатията

Основателят на остеопатията е д-р Андрю Тейлър Стил, американски лекар и хирург, живял през 19-и век. Д-р Стил се разочарова от ортодоксалните методи на лечение след като три от неговите деца умират от менингит, а жена му – от пневмония. По това време лечението разчита на тежки метали като живак, арсеник и фосфор, както и на опиум. Др. Стил осъзнава, че тези „лекарства“ често причинявали повече вреда, отколкото полза и рядко били ефективни. Той решава, че е необходим изцяло нов подход при който лечението се основава на произхода и развитието на болестта.

Д-р Стил разбира, че всеки жив организъм притежава способността да се бори с болестта: правилните молекули, химикали, анти-бактериални и имунологични механизми, които генерират способността за самолечение. Той осъзнава, че болестите се появяват, когато нашите механизми за самолечение не функционират адекватно и не успяват да се преборят и изхвърлят бактерии, възпаление и метаболитни отпадъци. За да се случва това е необходима правилната работа на всички системи в тялото и особено кръвоносната, лимфната и нервната системи, тъй като те са първостепенни за оптималната метаболитна функция.

Той също така разбира, че всички болести започват с проблеми на мускулно-скелетната система: ограничения и неподвижност в мускулите и ставите създават проблеми в нервната система и притока на кръв – и това е предвестник на болестта.

С оглед на това той разработва един мануален подход за справяне с проблемите в мускулно-скелетната система, за засилване на себе-лечителните механизми и предотвратяване и лечение на болестите. Той го нарича „остеопатия“ – от думата „osteo“, която означава кост, и „pathy“, която означава страдание /чувство – т.е. необходимостта да се чувстват и разбират тъканите чак до костите.

В днешно време, остеопатите работят използвайки същите основни принципи, основани от Др. Стил. Познанията върху анатомията и физиологията и това как те взаимодействат са се задълбочили неимоверно. Сега остеопатите сливат остеопатичния преглед и лечение с ортопедични и медицински тестове, както и рехабилитация в съчетание с традиционната медицина. Така, пациентът получава обширен преглед, основан на остеопатичните и ортопедични тестове и лечение, което интегрира всички системи, в синхрон с принципите на остеопатията.