Какво да очаквате

Първоначална консултация

По време на първоначалната консултация ще ви бъдат задавани въпроси за вашето сегашно оплакване, предишната ви медицинска история и общото ви здравословно състояние. Хронологията на случая се взема под внимание, за да може остеопатът да разбере взаимовръзката на вашите оплаквания, както и да гарантира, че терапията е подходяща без да са необходими други изследвания.

Ще ви бъде извършена цялостна оценка, включваща:

• Активно и пасивно движение на съответните стави или мускули
• Активно и пасивно движение на всички свързани стави или мускули
• Палпация на проблемната област

• Специфични тестове, свързани с направените от Вас оплаквания. Тук може да влизат:

– Ортопедични тестове
– Неврологични тестове
– Общи медицински тестове

Преди да започне терапевтичният курс, с вашия остеопат ще обсъдите плана за лечение. Той зависи от заявените от вас оплаквания, както и от очакванията и желанията ви. Остеопатът гарантира, че вашият лечебен план ще бъде най-бързият и най-ефективен начин за решаване на вашите проблеми. В някои случаи остеопатът може да ви насочи към съответен медицински специалист, за по-задълбочени прегледи и изследвания.

Следващи терапии

Остеопатичното лечение се фокусира и пригажда към специфичните нужди на пациента. Терапевтичният план ще бъдат обсъден с вас, след като ви се постави диагноза. Броят на необходимите процедури зависи от вашата диагноза и индивидуално състояние. Прилаганият метод на лечение зависи от това, кой е най-добрият, най-бързият и най-сигурен начин за решаване на вашия проблем. Терапията може да включва работа върху ставите, мускулите, функционална техника, миофасциялна работа, разтягане и укрепване, или краниална остеопатия.

Колко процедури ще ми трябват?

При остри и скорошни проблеми и симптоматика, не е необходим голям брой терапии. Хроничните заболявания изискват повече процедури от острите състояния. Примерно- ако страдате от артрит може да се нуждаете от редовни посещения, за да се подтиснат симптомите и да се предотврати прогресията на заболяването. Поддържаща терапия се препоръчва и като превантивна мярка, с цел оптимално здраве. Каквато и да е причината да потърсите терапия, можете да сте сигурни, че остеопатите ще гарантират най-ефективния за вас метод, съчетан със съвети какво да правите сами, за си помогнете.

Как да се облека?

Моля, обърнете внимание, че ще бъдете помолени да се съблечете по бельо- това е много важно за да може остеопатът да направи най-добра преценка на състоянието ви. Препоръчваме ви да носите бельо, в което се чувствате комфортно или дрехи, които позволяват свободно движение.