Какво да очаквате

Първоначалната консултация

По време на първоначалната консултация ще ви се зададат въпроси за вашето сегашно оплакване, предишната ви медицинска история и общото ви здравословно състояние. Хронологията на случая се взема под внимание, за да може остеопатът да разбере вашите оплаквания, както и да гарантира че сте подходящ за лечение без по-нататъшни изследвания.

Ще ви бъде извършена цялостна оценка, включваща:

• Активно и пасивно движение на съответните стави или мускули
• Активно и пасивно движение на всички свързани стави или мускули
• палпация на проблематичната област
• Специфични тестове, свързани с направените от Вас оплаквания. Тук може да влизат:

– Ортопедични тестове
– Неврологични тестове
– Общи медицински тестове, като прегледи на сърцето и кръвообращението, белите дробове, корема.

Преди да започне курсът на лечение, с вашия остеопат ще обсъдите плана за лечение. Той ще зависи от заявените от Вас оплаквания, както и от очакванията и желанията ви. Остеопатът гарантира, че вашият лечебен план ще бъде най-бързият и най-ефективен начин за решаване на вашите проблеми. В някои случаи остеопатът може да ви ви насочи към съответна медицинска специалност, като например по-нататъшни ортопедични прегледи и снимки.

Следващи терапии

Остеопатичното лечение се фокусира и пригажда към специфичните нужди на пациента. Лечебният план ще бъдат обсъден с вас, след като ви се постави диагноза. Броят на необходимите процедури зависи от вашата диагноза и специфично състояние. Прилаганото лечение ще зависи от това, какъв остеопатът смята, че е най-добрият, най-бързият и най-сигурен начин за решаване на вашия проблем. Лечението може да включва работа върху ставите, мускулите, функционална техника, миофасциялна работа, разтягане и укрепване, или краниална остеопатия.

Колко процедури ще ми трябват?

При остри и скорошни проблеми и симптоматика, не е необходим голям брой лечения. Обикновено хронични заболявания изискват повече процедури от острите състояния. Примерно ако страдате от артрит може да се нуждаете от редовно лечение, за да се подтиснат симптомите и да се предотврати прогресията на заболяването. Редовно лечение се препоръчва и като превантивна мярка, с цел оптимално здраве. Каквато и да е причината да потърсите лечение, можете да сте сигурни, че остеопатите ще гарантират най-бързото и най-ефективно лечение, от което имате нужди.

Как да се облека?

Моля, обърнете внимание, че може да бъдете помолени да се съблечете, това е много важно за да може остеопатът да направи най-добра преценка на състоянието Ви. Препоръчваме ви да носите бельо, в което се чувствате комфортно или дрехи, които позволяват свободно движение.